Se vores CO2-mål
CO2-emmision-saved
Se våra co2- mål här

Bid for bid gør vi en forskel

Konventionel mejeriproduktion belaster klimaet med et intensivt vandforbrug og en høj CO2-udledning. PlanetDairy er et dansk start-up, som nytænker mejeritraditionerne ved at udvikle ­produkter med mindre CO2. Vi tror på, at hvert eneste valg kan være med til at gøre en forskel for vores jord.

Audu er en dansk nyskabelse, fremstillet af ost og planteingredienser. Plantedelen udleder væsentlig mindre CO2 end den animalske del – derfor udleder Audu 40% mindre CO2. Vi arbejder konstant på at forbedre klima­aftrykket for vores produkter med den nyeste viden og teknologier.

Hold et godt øje med Audu 
Bid for bid nytænker vi mejeritraditionerne og skaber fremtidens CO2-reducerede fødevarer.
Det er der god fremtid i.

Vi er Audu
Vi elsker ost og mejeriprodukter. Vi brænder for at udvikle nye produkter, der er ligeså smagfulde, fulde af god ernæring til en rimelig pris – og med meget meget lavere CO2-aftryk.

Fremstillet i Danmark
Audu produceres i Danmark. Det giver garanti for dansk fødevaresikkerhed og kvalitet.

 

Audu er afprøvet og optimeret i samarbejde med danske storkøkkener

“Vi laver mad til 250 personer hver dag” siger Anette Holm Pilgaard, som er kantineleder på Tilst Skole, og fortsætter: ”Vi er meget interesserede i tiltag, der kan forbedre vores klimaaftryk. Det er derfor utroligt dejligt, når vi får præsenteret nye produkter, som dem PlanetDairy kommer med. Når vi så samtidig kan bruge dem 1 til 1 i stedet for vores nuværende råvarer er det jo helt fantastisk. På vores skole bruger vi produkterne til lasagne, ostesnurrer, pizza og som pålæg.”

Hvad syntes du om Audu? Fortæl, fortæl

  Bevis venligst, at du er et menneske ved at vælge træ.

  FAQ

  Hvad, hvordan, hvorfor?

  Om Audu

  K
  L
  Hvem står bag Audu?

  Bag mærket Audu står Jakob Skovgaard, Jesper Colding og Paul Cornillon, som i januar 2022 stiftede virksomheden PlanetDairy. PlanetDairy har udviklingsfaciliteter i Agro Food Park i Aarhus.

  K
  L
  Hvor kommer navnet Audu fra?

  Audu er inspireret af det første væsen i den nordiske mytologi Auðumbla. Auðumbla betyder den “mælke-rige ko”, som var en urko, der gav mælk til jætten Ymer. Af Ymers krop dannedes verden.
  Auðumbla slikkede Buri ud af en saltsten – han var en urjætte og gudernes forfader. Han blev far til Borr, og da Borr giftede sig med Bestla, fik de sammen Odin, Vile og Ve kendt som de første guder

  K
  L
  Hvilke typer af ost og planteingredienser findes der under Audu-mærket?

  Audu findes som revet i en variant med mozzarella og planteingredienser, og i en revet cheddar med planteingredienser variant.

  K
  L
  Hvordan bliver Audu produceret?

  Audu blander en animalsk del fra koen med en planterig del fra bælgfrugt, kokosolie og rapsolie. Dermed bevares smagen, der kommer fra komælk – og den beriges med planteingredienser, der har en meget lavere CO2 udledning i deres tilvirkning.

  K
  L
  Hvor bliver Audu fremstillet?

  Audu bliver fremstillet i Skanderborg af Falengreen.

  K
  L
  Hvor kan jeg købe Audu?

  Audu kan købes hos grossister i Danmark.
  Kontakt os for at finde en grossist, der kan servicere dig.

  Hvordan bruger jeg Audu?

  K
  L
  Kan jeg bruge Audus produkter, som jeg plejer at bruge ost?

  Du kan bruge Audu nøjagtig sådan, som du plejer at spise og anvende ost. Vi bestræber os på at lave produkter, hvor de fleste ikke oplever forskel i smag, funktionalitet og ernæring.

  Audu og ernæring

  K
  L
  Er Audu lige så sund som ost, der kun er lavet på mælk?

  Vi har med omhu valgt de ingredienser, vi bruger, således at vi bevarer et varieret indhold af protein. Audu indeholder både animalsk protein og planteprotein fra bælgfrugt og har et fedtindhold, der er på niveau med tilsvarende ostetyper. Produkterne fra Audu er et godt bidrag til en sund og varieret kost.

  CO2 og drivhusgasser

  K
  L
  Hvad er drivhusgasser?

  En drivhusgas er enhver gas i atmosfæren, som absorberer og genudsender varme og derved holder planetens atmosfære varmere, end den ellers ville være. De vigtigste drivhusgasser i jordens atmosfære er vanddamp, kuldioxid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoxid (N2O) og ozon.
  Drivhusgasser forekommer naturligt i jordens atmosfære, men menneskelige aktiviteter som afbrænding af fossile brændstoffer, øger niveauet af drivhusgasser i atmosfæren, hvilket forårsager global opvarmning og klimaændringer.

  K
  L
  Hvad er CO2e?

  “CO2e” er en betegnelse, der beskriver forskellige drivhusgasser i en fælles enhed. For enhver mængde og type af drivhusgas er CO2e den mængde CO2, der ville have den tilsvarende effekt på den globale opvarmning.
  En mængde drivhusgas kan udtrykkes som CO2e ved at gange mængden af drivhusgas med dets varmende potentiale. F.eks. er drivhusgassen metan (som er den gas, køer bøvser ud) 25 gange mere varmende end CO2. Hvis der således udledes 1 kg metan, kan dette udtrykkes som 25 kg CO2e (1 kg CH4 * 25 = 25 kg CO2e).

  K
  L
  Hvordan beregner I CO2?

  Vi har valgt at arbejde med CarbonCloud, som er et uafhængigt organ, der leverer CO2-beregninger ved hjælp af en videnskabelig metode. Vi vil altid knytte vores CO2-deklareringer til CarbonCloud eller en anden uafhængig 3. part.
  Alle aspekter af produktets tilvirkning regnes ind i dets CO2 påvirkning. Dvs foder, landbrug, produktion og transport/lager medregnes i hele værdikæden.
  Læs mere om Carbon Cloud her

  K
  L
  Hvordan reducerer I CO2?

  Plantedelen i vores produkter udleder væsentlig lavere CO2 i deres tilvirkning end den animalske del. Dermed reduceres produktets samlede CO2 profil. De første produkter fra Audu har minimum 40% mindre CO2 indhold sammenlignet med tilsvarende oste, der er 100% animalske.

  PlanetDairy ApS
  Agro Food Park 13
  DK-8200 Aarhus N
  info@planetdairy.com

  CVR nr. 43043242

  Cookies